Donateurs ontvangen brief over incasso Geplaatst op 7 december, 2021 door Nu voor Later

Off

Binnenkort vinden weer de jaarlijkse incasso’s plaats bij onze donateurs. Bent u donateur? Dan ontvangt u binnenkort van ons hierover een brief.                               

Brief aan onze donateurs


Stichting Nu voor Later
is meer dan dertig jaar geleden opgericht door leden van vereniging Ypsilon als antwoord op de vraag van veel ouders hoe het verder moest met hun zieke kind als zij er niet meer zouden zijn. Nog steeds is het doel van de Stichting om familie en naasten met raad en daad bij te staan op gebied van wetten en regels inzake bescherming en beheer van financiën, vermogen en zorg.

Naasten kunnen bij ons een gesprek aanvragen. We bespreken dan wat er nodig en passend is. Dat kan zijn beschermingsbewind, curatorschap en/of mentorschap, de gang naar de kantonrechter; het opmaken van testament bij de notaris of advies van een estate planner. Maar het belangrijkste dat wij bespreken is of de stappen die u zet en de keuzes die u maakt passen bij de problematiek en dynamiek binnen uw gezin rondom psychosegevoeligheid. Zaken kunnen financieel heel voordelig of juridisch goed zijn geregeld, maar enorme praktische problemen opleveren.

Nu voor Later geeft ook algemene voorlichting door het geven van presentaties bij bijeenkomsten van lotgenoten en professionals. Dit jaar voor Ypsilon Groningen, Kompassie Den Haag en voor een ‘kennissessie’ van Mind Ypsilon.

Deze werkzaamheden doen de medewerkers op kantoor van Stichting Bewindvoering Nu voor Later naast hun werk als testamentair en beschermingsbewindvoerder. De bewindvoerders hebben met hun persoonlijke en professionele ervaring specialistische kennis en deskundigheid. Deze kennis wordt ook opgedaan door scholing, die meer omvat dan de van overheidswege bepaalde eisen voor nascholing voor bewindvoerders. Dit jaar bijvoorbeeld volgden ze een cursus over nalatenschappen en levenstestamenten in de praktijk. De kosten voor de extra werkzaamheden en scholing zijn echter niet op te brengen uit de inkomsten uit de bewindvoering alleen.

U begrijpt dat we uw donatie voor het specialistische meerwerk heel hard nodig hebben. Stichting Nu voor Later is een ANBI stichting. Elke vorm van steun helpt, zoals middels schenking of uit nalatenschap. Voor nu en later!

Volgens onze gegevens maakt u gebruik van een incassomachtiging voor de inning van uw donateursbijdrage. Wilt u er rekening mee houden dat binnenkort de donateursbijdrage 2021 van uw rekening zal worden geïncasseerd?

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage.