Donateurs

De medewerkers van het bureau in Leiden kunnen mede hun werk doen dankzij de jaarlijkse bijdragen van donateurs aan Stichting Nu voor Later. Veelal zijn dit de familieleden van cliënten, maar je hoeft natuurlijk geen familie te zijn. Als je donateur wordt, dan help je mensen met psychosegevoeligheid én hun familie, om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en hun leefsituatie te verbeteren.

Waarom donateur worden?

Mensen met psychosegevoeligheid, veelal schizofrenie, zijn vaak niet zelf in staat hun eigen financiële huishouding te verzorgen. Dit veroorzaakt veel spanning en zorgen voor henzelf, maar ook  voor hun familieleden. De stichting Nu voor Later kan een deel van deze zorgen wegnemen, door praktische hulp aan te bieden, en daarmee de familieleden te ontlasten.

Wie zijn onze donateurs?

Uit de ervaring van de stichting Bewindvoering Nu voor Later blijkt dat familieleden er baat bij hebben om al in een vroeg stadium de mogelijkheden voor bewindvoering te bespreken en vast te leggen. Dit versterkt de relatie met de stichting, maar geeft ook een gerust gevoel dat het ‘straks’ allemaal goed geregeld is. De stichting kan adviseren en beschrijven hoe de specifieke hulp eruit moet zien, zodat dit op de juiste wijze kan worden vastgelegd in het testament. Via donateurschap ontstaat een relatie en kan het vertrouwen worden opgebouwd. Maar wij zijn natuurlijk dankbaar voor elke donateur, familie of geen familie.

In Nederland hebben zo’n 150.000 mensen de chronische ziekte schizofrenie. Om deze mensen en hun familie te laten weten, dat de stichting Bewindvoering Nu voor Later hen kan helpen bij eventuele bewindvoering, is het belangrijk, dat wij ze dit kunnen vertellen.

Waar worden de donaties voor gebruikt?

  • het onderhouden van onze website met relevante informatie
  • het geven van advies en voorlichting, zowel landelijk tijdens bijeenkomsten als voor individuen

Als je donateur wordt van onze stichting, dan help je ons om al deze activiteiten te blijven uitvoeren en zo het leven van nieuwe cliënten aangenamer te maken.

Hoe kan ik doneren?

Er zijn drie mogelijkheden om donateur te worden:

  • jaarlijkse bijdrage van tenminste € 35,-
  • eenmalige storting
  • legaat bij testament

De bankrekening is: NL88RABO 0381 8456 64 tnv Stichting Nu voor Later.

Alle donaties komen volledig ten goede aan het verbeteren van de hulpverlening door de stichting Nu voor Later, door bijv. het financieren van voorlichtingsbrochures en het onderhoud van de website. Daarnaast worden de bijdragen ingezet voor promotionele doeleinden.

De Stichting  Nu voor Later is fiscaal erkend (ANBI) als ‘goede doelen stichting’. De donaties zijn fiscaal aftrekbaar.