Onze coaches

Op dit moment maakt de Stichting Bewindvoering Nu voor Later gebruik van zo’n 30 vrijwilligers (coaches) door het hele land. Deze groep betrokken mensen kennen in hun eigen persoonlijke omgeving vaak patiënten die psychose gevoelig zijn. Zij zijn dus goed op de hoogte van de problemen waar je als patiënt tegenaan loopt, maar vooral ook waar je als omgeving tegenaan loopt.

 

Voor dit werk is het dan ook een voordeel als je een beetje bekend bent met schizofrenie en psychosen. Je hebt het inzicht nodig dat problemen meestal niet door onwil veroorzaakt worden, maar door ‘niet kunnen’.

Wij zoeken coaches met levenservaring

Wij zien in de aanwas van vrijwilligers een toename in de groep jong  gepensioneerden, omdat het hen aanspreekt hun nieuwe beschikbare tijd nuttig in te zetten voor de maatschappij. Maar onze vrijwilligers zijn sowieso meestal 40 jaar of ouder, want het begeleiden van patiënten is niet altijd makkelijk. Enige levenservaring, onberispelijk gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel zijn noodzakelijk.

Onze vrijwilligers krijgen daarom allemaal vooraf een screening (een bewijs van goed gedrag). Onze cliënten moeten zich 100% veilig voelen in de persoonlijke contacten met hun begeleider. Want als bewindvoerder ga je ook op bezoek bij je cliënten. Om dit te kunnen doen, hebben wij vrijwilligers over het hele land verspreid zitten.

Bij bewindvoering blijft de betrokkenen zelf verantwoordelijk voor de schulden die hij/zij maakt en schade die hij/zij veroorzaakt. Deze verantwoordelijkheid nemen de Stichting Bewindvoering Nu voor Later en de vrijwilliger, die voor de stichting de bewindvoering uitvoert, niet over.

Bewindvoering houdt in dat je af en toe “nee” moet zeggen en als betuttelend ervaren wordt.

Om die reden is het dan ook beter als de bewindvoering door een buitenstaander wordt uitgevoerd en niet door een familielid van de betrokkene zelf.