Ypsilon

Ypsilon is de landelijke vereniging van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, opgericht in 1984. De vereniging telt zo’n 5.000 leden en is een landelijke vereniging met 45 afdelingen verspreid door het land.

 

Ypsilon behartigt de belangen van familie en patiënt, geeft voorlichting en informatie en organiseert lotgenotencontact.

Het landelijk bureau is gevestigd in Den Haag.

Sinds 1 januari 2019 werkt Ypsilon onder de naam MIND Ypsilon.

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Door informatie te bieden, onderzoek te doen en, projecten uit te voeren. En door actie te voeren en aandacht te vragen voor psychische problemen. Door mensen met psychische problemen en hun naasten een stem te geven richting de politiek.

Dit doet MIND samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. ‘Samen zijn we MIND!’ (www.wijzijnmind.nl)

Ypsilon is de eerste lidorganisatie van het Platform die zich MIND noemt. Ypsilon verwacht dat het voor haar leden voordeel oplevert: een grotere naamsbekendheid en een groter bereik van mensen die Ypsilon hard nodig hebben, maar die ons nu niet weten te vinden. Daarnaast kan Ypsilon als MIND Ypsilon een grotere vuist zijn naar overheid en gemeenten, politiek, zorgverzekeraars en hulpverlening.