Vacature bestuurslid Algemeen


VACATURE BESTUURSLID

ALGEMEEN

 

De Stichting Nu voor Later en de Stichting  Bewindvoering Nu voor Later zoeken met ingang van 1 juni 2020 een nieuw bestuurslid algemeen. Deze stichtingen zijn beide gevestigd in Leiden.

 

Over de stichtingen
De Stichting Nu voor Later vindt zijn oorsprong in de Vereniging Ypsilon (de vereniging van naastbetrokkenen van personen met een verhoogde psychosegevoeligheid).

De stichting geeft voorlichting over beschermings- en testamentair bewind en verzorgt informatiemateriaal over deze onderwerpen, voor met name de leden van de Vereniging Ypsilon. De Stichting Nu voor Later heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

De doelstelling van De Stichting Bewindvoering Nu voor Later (BNVL) is om – zonder winstoogmerk – op te treden als bewindvoerder voor personen die als gevolg van een verhoogde psychosegevoeligheid minder goed in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om zowel beschermings- als testamentair bewind.

Bij oprichting werkte de stichting vooral met vrijwilligers, maar sinds de gewijzigde wetgeving in 2014 is de situatie anders. Alhoewel er nog enkele vrijwilligers als coaches in het land actief zijn, voeren nu een team van professionele bewindvoerders (vijf medewerkers) de werkzaamheden uit. Dit doen ze vanuit de locatie de Bakkerij aan de Oude Rijn in Leiden.

Beide stichtingen worden bestuurd door één overkoepelend bestuur dat bestaat uit vier personen (voorzitter, secretaris, penningmeester en HR-zaken). Het bestuur is zowel operationeel als beleidsmatig actief.

Wij zoeken iemand die:

  • kennis en affiniteit heeft met de doelgroep waartoe de cliënten van de stichtingen behoren;
  • algemene kennis en ervaring heeft van wetgeving op het gebied van bewindvoering.

Functie-eisen

  • afgeronde HBO-opleiding met een financiële, juridische of informatietechnologie richting

Standplaats
De bestuursvergaderingen vinden 6 x per jaar plaats op het kantoor te Leiden. De eventuele reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen worden vergoed.

Heb je interesse of meer weten?
Neem dan contact op voor nadere informatie bij de voorzitter van de stichtingen: mevrouw Herma Geboers, voorzitter@nuvoorlater.com