Vacature: Voorzitter bestuur Stichting (Bewindvoering) Nu voor Later Geplaatst op 23 september, 2021 door Nu voor Later

Off

Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor onze beide stichtingen. Voor meer informatie,  leest u dan verder voor de volledige vacaturetekst.                                                                     

 

De organisatie

Stichting Bewindvoering Nu voor Later heeft tot doel om zonder winstoogmerk op te treden als bewindvoerder voor mensen met psychosegevoeligheid. Het betreft zowel beschermings- als testamentair bewind. Kenmerkend is dat het gaat om financiële zorgverlening voor een specifieke groep met specifieke problemen. Stichting Bewindvoering Nu voor Later behartigt de belangen van 150 cliënten.

De separate stichting, Stichting Nu voor Later, geeft voorlichting en informatie aan derden over beschermings- en testamentair bewind voor deze specifieke doelgroep. Deze stichting heeft een ANBI-status.

Mensen met ernstige psychische problemen zijn veelal beperkt in hun maatschappelijk functioneren. Ze zijn minder zelfredzaam en kunnen niet zonder ondersteuning. Naasten, zoals ouders, zijn de meest overbelaste groep mantelzorgers. Nu voor Later ontzorgt, maar de naasten en de hulpverleners blijven altijd een rol houden als betrokken partijen. Bij het geven van voorlichting is niet alleen het beschermen van het vermogen het uitgangspunt, maar ook de – vaak verstoorde – dynamiek van het gezin.

De stichtingen zijn op initiatief van Vereniging Mind Ypsilon opgericht. In bijna dertig jaar is Stichting Bewindvoering Nu voor Later uitgegroeid tot een kleine, slagvaardige en professionele organisatie.

De overheid heeft in 2014 de kwaliteitseisen waaraan bewindvoerders(kantoren) dienen te voldoen, aanzienlijk aangescherpt. De stichting voldoet aan deze eisen. Het is bovendien een financieel gezonde organisatie.

Het kantoor is gevestigd te Leiden. Het team bestaat uit vijf medewerkers (professionele bewindvoerders en administratieve ondersteuners). Eén van hen is directeur. Stichting Bewindvoering Nu voor Later is de werkgever van het personeel.

Beide stichtingen worden bestuurd door hetzelfde bestuur. Nu voor Later is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Het bestuur

Het bestuur ontwikkelt zich tot een betrokken en actief meedenkend en adviserend bestuur.

Het schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid. Het gaat om toezicht houden en klankbord zijn voor kantoor met gepaste distantie en persoonlijke betrokkenheid evenals stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Hoofdtaken:

-> het besturen van beide stichtingen;

-> het jaarlijks vaststellen van een beleidsplan met bijbehorende begroting;

-> het toezien op het handelen van de directeur;

-> het volgen van externe ontwikkelingen en deze omzetten in kansen;

-> het onderhouden van de relatie met overige partijen in het veld; en

-> het uitvoeren van de statutair voorgeschreven taken.

De voorzitter vertegenwoordigt de stichtingen en werkt nauw samen met de directeur. Samen actualiseren zij de strategie en positionering van Nu voor Later.

Het bestuur vergadert acht keer per jaar en bij behoefte tussentijds.

Het tijdsbeslag voor de voorzitter is 8 tot 12 uur per maand. De onkostenvergoeding is passend bij de aard en omvang van Nu voor Later.

Profiel en competenties

U:

-> stelt de kwaliteit van onze zorg voorop;

-> heeft verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en bestuurlijke kwaliteiten;

-> bent conceptueel sterk, strategisch, oplossingsgericht, besluitvaardig, communicatief en verbindend;

-> bent maatschappelijk actief op zorginhoudelijk gebied en/of vertrouwd met financiële zorgverlening;

-> bent bekend met de achterliggende problematiek van psychosegevoeligheid; en

-> u begrijpt dat het om financiële zorgverlening gaat die bij de doelgroep past.

Procedure

De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 9 oktober 2021.

De (afhankelijk van de RIVM maatregelen eventueel virtuele) intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gehouden van 11 tot 14 oktober

De gesprekken op het kantoor van Nu voor Later worden gevoerd  in week 43 of 44 (25 oktober – 5 november) De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman van Bosman & Vos (telefoon 06 1164 7898).

Meer informatie over Nu voor Later kunt u opvragen via cvonkeman@bosmanvos.nl.

Uw motivatie en curriculum vitae graag via bosmanvos.nl/vacature/voorzitter-bestuur-stichting-bewindvoering-nu-voor-later