STICHTING BEWINDVOERING NU VOOR LATER BIEDT AL 30 JAAR FINANCIËLE ZORG VOOR een zeer KWETSBARE GROEP CLIËNTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN, ZOALS PSYCHOSEGEVOELIGHEID EN ONDERSTEUNT hiermee FAMILIE EN NAASTEN.

BEWINDVOERING

Stichting Bewindvoering Nu voor Later helpt cliënten met ernstige psychische problemen, zoals psychosegevoeligheid, bij het beheren van hun financiën of erfdeel. Zo nemen wij de volledige financiële zorg uit handen, zodat de rechthebbenden en hun familieleden en naastbetrokkenen zich in rust kunnen concentreren op andere levensgebieden.

LEES VERDER

NIEUWS

Binnenkort, wij streven naar 1 juni 2024, zullen de werkzaamheden van de stichting Bewindvoering Nu voor Later worden overgenomen door Fidinda CBM BV. Onze cliënten zijn inmiddels allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht. Heeft u geen brief ontvangen, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

MEER BERICHTEN

VRIEND WORDEN

Stichting Nu voor Later maakt het mogelijk om ondersteunende diensten te leveren, zoals voorlichting en belangenbehartiging.
Nu voor Later is zo uniek dat het koestering verdient. Mocht u ons middels een gift een warm hart toedragen, dan zijn wij u zeer erkentelijk. Elke vorm van ondersteuning is welkom!

LEES VERDER

Onze ervaren bewindvoerders werken vanuit het besef dat een optimale samenwerking tussen de rechthebbende, diens omgeving en/of hulpverlener leidt tot de beste vooruitzichten, zowel in medisch als in maatschappelijk opzicht.