STICHTING BEWINDVOERING NU VOOR LATER BIEDT AL 30 JAAR FINANCIËLE ZORG VOOR een zeer KWETSBARE GROEP CLIËNTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN, ZOALS PSYCHOSEGEVOELIGHEID EN ONDERSTEUNT hiermee FAMILIE EN NAASTEN.

BEWINDVOERING

Stichting Bewindvoering Nu voor Later helpt cliënten met ernstige psychische problemen, zoals psychosegevoeligheid, bij het beheren van hun financiën of erfdeel. Zo nemen wij de volledige financiële zorg uit handen, zodat de rechthebbenden en hun familieleden en naastbetrokkenen zich in rust kunnen concentreren op andere levensgebieden.

LEES VERDER

NIEUWS

Per 1 januari 2024 neemt Lisette van Doorne afscheid van Nu voor Later als directeur-bewindvoerder.  Lees hier haar persoonlijke bericht.

MEER BERICHTEN

VRIEND WORDEN

Stichting Nu voor Later maakt het mogelijk om ondersteunende diensten te leveren, zoals voorlichting en belangenbehartiging.
Nu voor Later is zo uniek dat het koestering verdient. Mocht u ons middels een gift een warm hart toedragen, dan zijn wij u zeer erkentelijk. Elke vorm van ondersteuning is welkom! “

Lisette van Doorne,

directeur

LEES VERDER

Onze ervaren bewindvoerders werken vanuit het besef dat een optimale samenwerking tussen de rechthebbende, diens omgeving en/of hulpverlener leidt tot de beste vooruitzichten, zowel in medisch als in maatschappelijk opzicht.

Jubileumuitgave ‘Vertellen en tellen’

Ter ere van ons 30-jarig jubileum maakten wij samen met onze cliënten en hun naasten, onze vrijwilligers en professionals een boekje met daarin verhalen uit de praktijk.

Op dit moment ontzorgt en ondersteunt Nu voor Later 150 cliënten en hun mantelzorgers met buitengewoon bewind. Wij delen hun én onze ervaringen graag zodat deze anderen mogelijk ook kunnen helpen.

Via onderstaande link kunt u deze jubileumuitgave inzien en/of downloaden. Mocht u na het lezen vragen hebben, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

VERTELLEN EN TELLEN