STICHTING BEWINDVOERING NU VOOR LATER BIEDT AL 30 JAAR FINANCIËLE ZORG VOOR een zeer KWETSBARE GROEP CLIËNTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN, ZOALS PSYCHOSEGEVOELIGHEID EN ONDERSTEUNT hiermee FAMILIE EN NAASTEN.

BEWINDVOERING

Stichting Bewindvoering Nu voor Later helpt cliënten met ernstige psychische problemen, zoals psychosegevoeligheid, bij het beheren van hun financiën of erfdeel. Zo nemen wij de volledige financiële zorg uit handen, zodat de rechthebbenden en hun familieleden en naastbetrokkenen zich in rust kunnen concentreren op andere levensgebieden.

LEES VERDER

NIEUWS

Graag nodigt Ypsilon haar leden en andere belangstellenden uit voor een bijeenkomst over beschermingsbewind en testamentair bewind. 

LEES VERDER

VRIEND WORDEN

Stichting Nu voor Later maakt het mogelijk om ondersteunende diensten te leveren, zoals voorlichting en belangenbehartiging.
Nu voor Later is zo uniek dat het koestering verdient. Mocht u ons middels een gift een warm hart toedragen, dan zijn wij u zeer erkentelijk. Elke vorm van ondersteuning is welkom! “

Lisette van Doorne,

directeur

LEES VERDER

Onze ervaren bewindvoerders werken vanuit het besef dat een optimale samenwerking tussen de rechthebbende, diens omgeving en/of hulpverlener leidt tot de beste vooruitzichten, zowel in medisch als in maatschappelijk opzicht.

Een ervaringsverhaal door Lisette van Doorne

Jan Zandijk doet in zijn column een oproep: ‘Hoe beleef jij, man, het als jouw lieve naaste psychosegevoelig is geworden?

Mijn vader is twaalf jaar geleden overleden en kan ons niet meer vertellen hoe hij zijn enige zoon zag afglijden na zijn eerste psychose. Door de column van Jan Zandijk dacht ik terug aan de gesprekken die ik had met mijn vader. Als dochter en zus voel ik mij aangesproken om alsnog te proberen weer te geven hoe mijn vader zijn lot tegemoet trad.

LEES VERDER