Kosten en vergoeding

Voor het aanvragen van bewind betaal je griffierecht. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Het griffierecht per aanvraag tot bewind is € 85,00.

De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de overheid vastgesteld. De bedragen zijn afhankelijk van een aantal zaken. Zo is het tarief afhankelijk van het inkomen en vermogen. En of het om één persoon gaat of om twee personen in één huishouden. Daarnaast is de reden van het instellen van bewind ook van invloed.

De kosten van de aanvangswerkzaamheden zijn ook door de overheid vastgesteld.

De bewindvoerder heeft recht op extra beloning voor werkzaamheden die niet tot de normale taken horen, zoals bij het doen van belastingaangifte over meerdere jaren, ontruiming van de woning, voorbereiding aanvraag schuldhulpverlening en zittingen bijwonen.

Afhankelijk van het inkomen (en het vermogen) kunnen de kosten voor griffierecht en bewindvoering eventueel door de gemeente worden vergoed via de ‘bijzondere bijstand’. Het is de taak van de bewindvoerder deze bijzondere bijstand aan te vragen. Bij een vermogen boven een miljoen stelt de kantonrechter de beloning slechts vast op 0,75% van dat vermogen als de bewindvoerder zelf de extra werkzaamheden verricht die samenhangen met de omvang van het vermogen. Dit betekent dat de bewindvoerder dient toe te lichten welke extra werkzaamheden worden verricht en waarom deze de hogere vergoeding rechtvaardigen

Tarieven

Zie alle bedragen via de link: