Einde van bewind

Na verloop van vijf jaar na het overlijden kan het bewind op verzoek van de rechthebbende door de rechtbank worden opgeheven indien aannemelijk is dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen.

Uiteraard eindigt het bewind ook als er niets meer over is van de nalatenschap óf bij
overlijden van de rechthebbende. Wij zorgen dan voor ordentelijke overdracht naar
rechthebbende of nabestaanden.