Voor Naasten

Tijdens een themabijeenkomst geeft Stichting Nu voor Later voorlichting en informatie over beschermingsbewind, curatele, mentorschap, testamentair bewind en vermogensrechtelijke zaken bij psychosegevoeligheid.

Bij naasten leven veel vragen over later als ze er zelf niet meer zijn of in staat zijn om nog hulp te bieden. Ze maken zich zorgen over de financiële situatie van hun naaste of vinden het moeilijk de financiële administratie uit handen geven.

Een spreker van Stichting Nu voor Later zal ingaan op deze vragen met de insteek op psychosegevoeligheid.

Broers en zussen staan vaak anders in de zorg rondom hun zieke broer of zus dan hun ouders. Wij geven specifiek gericht op deze groep van 18 tot 81 jaar voorlichting en informatie. Hetzelfde geldt voor de groep volwassen kinderen van ouders met psychiatrische problematiek.

 

Een aantal keren per jaar zijn wij gastspreker op een regionale themabijeenkomst Mind Ypsilon of Psysalon. Daarnaast staan wij met een informatiestand op de landelijke Mind dag voor eerste vragen. Ook worden wij uitgenodigd door instellingen, zoals Arkin/HVO- Querido/ Mentrum.

Wat zijn de kosten?

Een presentatie of advies over beschermingsbewind verzorgen wij tegen kostprijs, zoals gemaakte reiskosten. Het advies zelf is gratis en vrijblijvend.

Hoe aan te vragen?

Heeft u interesse, neem dan contact op via e-mail of het aanvraagformulier. Wij nemen dan contact op om de mogelijkheden met u te bespreken.