Wat doet een bewindvoerder

De bewindvoerder regelt in de basis alle geldzaken. Dit betekent dat de werkzaamheden gericht zijn op goed beheer van het vermogen en het op orde houden van de financiële administratie. De wet (boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) en aanbevelingen van de rechtspraak zijn hierbij bepalend.

De werkzaamheden van de bewindvoerder bestaan uit:

Voorbereidende werkzaamheden

 • Het openen van een beheer- (evt. leefgeldrekening) en een spaarrekening op naam van rechthebbende.
 • Het opmaken van een boedelbeschrijving van het vermogen.
 • Het maken van een plan van aanpak en een budgetplan voor de rechthebbende.
 • Het inschrijven van zijn eigen benoeming in de openbare registers van het Kadaster bij onroerende zaken.

Terugkerende werkzaamheden

 • Het regelmatig overleggen met de rechthebbende.
 • Het doen van betalingen volgens het budgetplan via de beheerrekening.
 • Het overmaken van geld volgens het budgetplan op de leefgeldrekening van de rechthebbbende voor dagelijkse uitgaven zoals boodschappen.
 • Het declareren van ziektekosten.
 • Het onderhouden van contacten met alle betrokken partijen.

Eenmalige en jaarlijkse werkzaamheden

 • Het jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechthebbende en de kantonrechter over het gevoerde bewind.
 • Het beslissen over een grote aan- of verkoop zoals een auto of woning, over het afsluiten van een contract of over beslissingen die gevolgen hebben voor geldzaken zoals samenwonen en trouwen. Daarvoor is vaak toestemming (machtiging) van de rechter nodig.
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand.
 • Het verzoeken om kwijtschelding van de gemeentelijke en waterschapsbelasting.
 • Het afsluiten van verzekeringen.
 • Het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst.
 • Het jaarlijks doen van belasting in belastingaangifte box 1.
 • Het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers.
 • Het beheren van de Beleggingsportefeuille binnen de grenzen van machtiging van kantonrechter.
 • Het verdelen van het liquide vermogen boven de € 100.000,00 over rekeningen bij meerdere banken die vallen onder de garantieregeling van DNB.
 • Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap.
 • Het aan het einde van zijn bewind rekening en verantwoording afleggen aan degene die hem in beheer opvolgt.
Onze opdracht
“De bewindvoerder is verplicht
al datgene te doen
wat niet zonder nadeel is
voor de rechthebbende.”