Wat doet een testamentair bewindvoerder?

Tenzij de erflater anders heeft bepaald, treedt het bewind direct in werking vanaf het tijdstip van diens overlijden. Dit is het moment waarop de taak van de testamentair bewindvoerder aanvangt. Op de bewindvoerder rust de taak als een goed bewindvoerder te zorgen voor de goederen die onder bewind zijn gesteld. Testamentair bewind valt onder het erfrecht; boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Werkzaamheden:

  • Het beheren van het vermogen in het belang van de rechthebbende, de erfgenaam.
  • Het opstellen van een boedelbeschrijving van het vermogen.
  • Het inschrijven van zijn benoeming in de openbare registers van het Kadaster bij onroerende zaken.
  • Het jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechthebbende over het bewind of kantonrechter.
  • Het jaarlijkse vruchten uitkeren aan de erfgenaam onder aftrek van de beloning, tenzij anders overeengekomen.
  • Het aan het einde van zijn bewind rekening en verantwoording afleggen aan degene die hem in beheer opvolgt.
Onze opdracht
“De testamentair bewindvoerder is verplicht al datgene te doen
dat niet zonder nadeel voor de erfgenaam is.”