Kosten testamentaire bewindvoering

Nadat het testament is opengevallen, komt aan de bewindvoerder een jaarlijkse beloning toe conform het op dat moment geldende tarief. Op dit moment is dit 1% van het vermogen aan het eind van elk jaar. De onkosten van de bewindvoerder worden vergoed ten laste van de boedel, het erfdeel. Mocht er op dat moment sprake zijn van ook beschermingsbewind bij dezelfde bewindvoerder, dan geldt alleen het tarief beschermingsbewind.

Kosten informatiegesprek

Wij geven informatie op maat. Wij zijn geen notaris, maar kunnen wel wijzen op de mogelijkheden en valkuilen binnen de vaak specifieke gezinssituaties, waarbinnen de psychische problemen spelen.

 

Na kennismaking rekenen wij voor een informatiegesprek een vergoeding van € 90,00 per uur inclusief BTW. Als je besluit gebruik te maken van de verdere dienstverlening door Stichting Bewindvoering Nu voor Later, dan verrekenen wij deze kosten met de eenmalige kosten voor de aanvraag van testamentair bewind of de intakekosten voor beschermingsbewind.

Kosten aanvraag testamentair bewind

Naast informatie gericht op de persoonlijke situatie, krijg je een concepttekst voor het hoofdstuk testamentair bewind, zoals deze opgenomen kan worden in het testament om Stichting Bewindvoering Nu voor Later aan te wijzen als testamentair bewindvoerder. Deze tekst kun je meenemen naar de notaris. Naast deze tekst bekijken wij ook het concept van (bepaalde hoofdstukken) van het testament na. Na akkoord bevinding, archiveren wij een kopie van het definitieve testament met alle ingevulde formulieren en wensen. Uiteraard is het belangrijk dat je in de jaren daarna gewijzigde gegevens aan ons doorgeeft, zodat wij op de hoogte zijn van de situatie van jouw/jullie kind als het bewind aanvangt. Dit is geen taak van de notaris.

Meer informatie?

Klik op het icoon voor meer informatie.

Wij rekenen voor bestaande dienstverlening een eenmalige vergoeding van € 245,00 inclusief BTW. Daarnaast verzoeken wij jullie om donateur te worden van de Stichting Nu voor Later voor minimaal € 35,- per jaar.