Presentaties

Wilt u meer weten over beschermingsbewind bij psychosegevoeligheid? Dat kan! Gratis en vrijblijvend.

Bewindvoerders, bewind en psychosegevoeligheid komen vaak negatief in het nieuws. Dit heeft te maken met dat men niet altijd goed op de hoogte is wat beschermingsbewind of psychosegevoeligheid inhoudt.

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben gemeenschappelijk dat zij op meerdere levensgebieden problemen hebben of beperkingen ondervinden. Deze mensen hebben uiteenlopende behandel- of ondersteuningsbehoeften die variëren over de tijd. Dit maakt de zorg rondom deze personen complex. De zorg vindt plaats in verschillende sectoren. Deze hebben verschillende wettelijke kaders en bekostigingsstructuren, en daarom is het geen vanzelfsprekende zorgketen.

Er zijn veel mensen die zonder ziekte-inzicht of ziektebesef leven en hierdoor terechtkomen in zorgwekkende omstandigheden. Het probleem is ook dat deze groep onvrijwillig zorgmijdend is. Het gaat daarbij dus vaak om niet kunnen in plaats van om niet willen. Hierdoor ontvangt deze groep niet de steun die ze nodig hebben.

Voor familie, hulpverleners, bedrijven, overheidsinstanties en bewindvoerders is het moeilijk omgaan met deze groep mensen.

Wat zijn de kosten?

Een presentatie of advies over beschermingsbewind verzorgen wij tegen kostprijs, zoals gemaakte reiskosten. Het advies zelf is gratis en vrijblijvend.

Hoe aan te vragen?

Heeft u interesse, neem dan contact op via e-mail of het aanvraagformulier. Wij nemen dan contact op om de mogelijkheden met u te bespreken.

Om meer uitleg te geven en inzicht te bieden, kunnen wij bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten. Wij bieden graag onze specifieke kennis, ervaring en deskundigheid aan bij naasten, maar ook aan professionals, onder wie medewerkers van gemeenten, GGZ-instellingen en van welzijnsorganisaties.