Einde bewind

Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen kun je in een verzoek de kantonrechter vragen het bewind te stoppen. De kantonrechter kan dit ook zelf aan de bewindvoerder en de rechthebbende of betrokkene voorstellen.