Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt beschikt door de (kanton)rechter als een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Dit als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand. De reden voor het instellen van bewind kan ook verkwisting of het hebben van problematische schulden zijn.

Meestal betreft het bewind het hele (en toekomstige vermogen), maar het kan ook gaan om beperkt bewind over een deel van het vermogen, spaarrekening, huis of een beleggingsportefeuille.

De (beoogd) onderbewindgestelde wordt rechthebbende genoemd.

Het verzoek tot beschermingsbewind kan worden gedaan door onder meer de rechthebbende zelf, diens echtgenoot, broer(s), zus(sen) en kinderen, veelal de mantelzorgers. De kantonrechter kan vervolgens als bewindvoerder een vertrouwd familielid benoemen (familiebewindvoerder), maar ook een onafhankelijke professionele bewindvoerder.

Deze beschermingsbewindvoerder is na aanstelling samen met de rechter verantwoordelijk voor het juiste beheer van het financiële huishouden van de rechthebbende.