Aanmelding

Deelname aan het aanmeldingsgesprek is voor alle betrokken partijen belangrijk om het juiste doel te bepalen. De belangrijkste kwesties die worden behandeld tijdens dit gesprek zijn: de verwachtingen die de cliënt en of naaste heeft en of deze verwachtingen overeenkomen met wat wij kunnen bieden. Juist een goede afstemming zorgt voor duidelijke grenzen en daarmee goede zorgverlening.

Aanvraagprocedure

Als je de aanvraagprocedure van bewind doorloopt, kom je heel wat formulieren tegen. Geen zorgen, samen vullen wij de formulieren in.

Als de familie het initiatief neemt voor de aanvraag, dan tasten wij samen af wat de mogelijkheden zijn bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Het gaat om vragen zoals wie het verzoek doet en of het wenselijk is dat alle familieleden betrokken worden voor akkoord bij het verzoek. Bij elke keuze bespreken we of het passend is bij de problematiek en de gezinsdynamiek. Niet iedereen is zich er ook van bewust dat deze keuzes verstrekkende gevolgen kunnen hebben in de onderlinge relaties, met alle gevolgen van dien.

In principe is er een medische verklaring van een niet behandelend arts of sociaal verslag van een hulpverlener nodig als ‘bewijsstuk’. Bij zorgmijders is dit problematisch. Artsen en GGZ willen niet altijd zonder meer meewerken. Samen kijken we of we hiervoor toch een oplossing kunnen vinden.

Het gezamenlijk invullen van de formulieren en het verzamelen van de onderliggende stukken heeft tot voordeel dat we elkaar al beter leren kennen, wat de uiteindelijke bewindvoering ten goede komt.

Aanmelden

Klik op het icoon voor onze aanmeldpagina.