Bewindvoerders in het zonnetje

De bewindvoerders en ondersteuners van Nu voor Later kregen als dank voor hun inzet een fantastische blijk van waardering van een ouder.

Onze stichting treedt vol hartstocht en zonder winstoogmerk op als bewindvoerder voor mensen die als gevolg van een verhoogde psychosegevoeligheid minder goed in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om zowel beschermings- als testamentair bewind. Vanwege onze specifieke kennis, ervaring met deze doelgroep en aandacht voor de klant en hun directe omgeving bieden wij de de meest optimale ondersteuning.