Vooraankondiging: jubileumviering op 9 september

“Bij het opruimen van de administratie van mijn ouders tref ik een voorlichtingsboekje aan van Stichting Nu voor Later uit de jaren-90. Mijn ouders hadden toen zorgen over hun zoon, mijn broer. Zij zijn inmiddels overleden. De zorgen voor morgen van mijn ouders zijn de zorgen van vandaag voor mij en mijn zus. Het is een opluchting dat wij met de kennis en ervaring van Stichting Bewindvoering Nu voor Later de bescherming van het nagelaten vermogen van mijn ouders goed in orde hebben voor onze broer. Voor ons een grote zorg minder.”  

 

Beste mensen,

Stichting Bewindvoering Nu voor Later bestaat op 8 september 30 jaar. Wij zijn schatplichtig aan de oprichters en vrijwilligers van het eerste uur. Daarom komt er een jubileumbijeenkomst om stil te staan bij verleden, heden en toekomst. En we willen een bundel met ervaringsverhalen kunnen uitdelen. Graag nodigen we u uit om ons jubileum op zaterdag 9 september te komen vieren. U bent vanaf 13.00 uur van harte welkom in De Kargadoor in Utrecht. Vanzelfsprekend volgt de officiële uitnodiging nog. Reserveer deze datum en tijdstip alvast in uw agenda!

Bent u ook van de partij?

Iedereen telt mee.

De viering van ons jubileum gaat gepaard met gemengde gevoelens. Achter de cijfers van de vermogens van onze cliënten zitten verdrietige verhalen. Verhalen van de cliënt zelf én van hun naasten en hulpverleners. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. We willen graag een bundel met die verhalen samenstellen. Door te delen kunnen anderen (na u) herkenning, erkenning, troost en inspiratie vinden. Die bundel presenteren we op 9 september.

Bij dezen doen we een oproep op u om te vertellen wat Nu voor Later voor u persoonlijk betekent. Hierboven staat een aanzet (cursief). Schrijf ons! Wij hopen op vele reacties (info@nuvoorlater.com). Als u door ons geïnterviewd wilt worden, kunt u dat ook kenbaar maken. Dan nemen wij contact met u op. Graag reageren voor 1 juni.

Wij verheugen ons op 9 september en gaan er een gedenkwaardige bijeenkomst van maken. Een mooi programma staat in de steigers. We hopen u allen in ieder geval dan in Utrecht te treffen!

Medewerkers, directeur en bestuur stichting Bewindvoering Nu voor Later