UITNODIGING 9 SEPTEMBER 2023

Op 9 september organiseren wij een bijeenkomst ter viering van ons 30-jarig bestaan. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de naasten van onze cliënten, onze vrijwilligers en alle professionals die hebben bijgedragen aan onze stichting in de afgelopen 30 jaar. 

Wij hebben een afwisselend programma samengesteld waarin wij het verleden, heden en toekomst met u willen delen. Wij doen dit o.a. in de vorm van een presentatie van speciaal boek, waarin enkele verhalen van onze cliënten en hun naasten zijn samengebracht.

Door deze verhalen te delen kunnen ook anderen herkenning, erkenning, troost en inspiratie vinden. Deze bijzondere uitgave zullen wij na afloop uitreiken aan alle aanwezigen.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kan dit via: secretaris@nuvoorlater.com

Onderstaand het volledige programma:

13.00 uur    Inloop
13.30 uur    Opening en welkom
13.45 uur    Theatervoorstelling, door De Zaak in Beweging
15.00 uur    Pauze
15.45 uur    Presentatie van een nieuw digitaal kennisplatform (PubHub) om meer mensen te bereiken, door directeur Ypsilon, Bert Staveneuter
16.45 uur    Overhandiging eerste exemplaar boekje over 30 jaar Nu voor Later.
17.00 uur    Borrel

Locatie
De Kargadoor
Oudegracht 36
Utrecht

Wij verheugen ons op 9 september en hopen er samen met u een gedenkwaardige bijeenkomst van te maken.

Medewerkers, directeur en bestuur Stichting Bewindvoering Nu voor Later.