ANBI

Stichting Nu voor Later heeft een ANBI-status. Een ANBI is een ‘algemeen nut beogende instelling’, een ‘goed doel’. Dat levert jou belastingvoordeel op bij schenken en nalaten. En de gehele opbrengst van je gift of nalatenschap komt bij het goede doel, bij Stichting Nu voor Later, terecht.

Door te doneren, te schenken of na te laten maak je de buitengewone, unieke en extra werkzaamheden en deskundigheid van de professionals van Stichting Bewindvoering Nu voor Later mogelijk. Uiteindelijk komt dit ten goede aan degenen om wie het echt draait: onze kwetsbaren en diens naasten, nu en voor later.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Doneren

De buitengewone professionele inzet kan niet (voort)bestaan zonder financiële ondersteuning van onze donateurs. Wij zijn geholpen met een eenmalige donatie, en nog meer bij een structurele jaarlijkse bijdrage. Voor minimaal € 35,- per jaar ben je donateur van stichting Nu voor Later. Een eenmalige gift of donatie kunt u storten op rekening NL88RABO0381845664 ten name van Stichting Nu voor Later.

Schenken

Elke gift, groot of klein, is welkom en wordt goed gebruikt. Schenken kan op verschillende manieren. Aangezien Stichting Nu voor Later heeft een ANBI-status heft, kan een gift voor jou belastingvoordeel opleveren.

Eenmalig schenken

Jouw eenmalige schenking of gift is aftrekbaar als je kunt aantonen dat je € 60 of meer hebt geschonken. Zolang jouw totaal aan schenkingen groter is dan 1% van je ‘verzamelinkomen’ en maximaal 10% daarvan bedraagt, mag je ze aftrekken. Onder verzamelinkomen verstaat de belastingdienst het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Periodiek schenken

Nalaten

Al meer dan 30 jaar doen wij onze naam eer aan door u met zeer specialistische kennis en ervaring bij te staan in de zorgen voor morgen. Als u bij het opmaken van het testament denkt aan later: wat als wij er niet meer zijn? Wie zorgt er voor mijn kwetsbare kind, broer of zus? Dan denkt u wellicht ook aan de generatie na u met dezelfde zorgen voor morgen. Je kunt Stichting Nu voor Later als goed doel opnemen in je testament. Omdat er geen erfbelasting over hoeft te worden betaald komt het bedrag volledig ten goede aan het doel.

Je kunt ons voor langere tijd steunen en dat volledig aftrekken mits je de schenking in een schriftelijke overeenkomst voor minimaal 5 jaar vastlegt. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om deze schenking bij een notaris te laten vastleggen. De Belastingdienst heeft een voorbeeld van zo’n onderhandse akte beschikbaar gesteld.

 

Klik hier om het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst te downloaden.