Niet tevreden?

Stichting Bewindvoering Nu voor Later heeft zich ten doel gesteld op persoonlijke wijze de financiële zorg te bieden aan haar cliënten. Kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy zijn daarbij vanzelfsprekende elementen. Het welzijn van jou als rechthebbende of mantelzorger staat hierbij centraal. Het kan echter gebeuren dat je niet tevreden bent over bepaalde zaken. Wij vinden het belangrijk dat jij jouw onvrede kenbaar maakt. Jouw klacht biedt ons namelijk niet alleen de mogelijkheid om een passende oplossing te vinden, maar dit helpt ook om onze dienstverlening te verbeteren.

Klacht indienen

Als er een zwaarwegende reden is voor een klacht over een bewindvoerder, dan verwijzen we je naar de klachtenregeling van onze stichting. Het is ook mogelijk een klacht per brief te sturen naar de rechtbank (sector kanton) die jouw bewind onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt de klacht en nodigt jou en de bewindvoerder mogelijk uit voor een zitting. Je kunt het de rechter ook laten weten als je een andere bewindvoerder wilt hebben. Je mag de rechter ook vragen het bewind te stoppen. Het hangt van de situatie af of de rechter met jouw verzoek akkoord gaat.