Beschermingsbewind bij Stichting Bewindvoering Nu voor Later

Stichting Bewindvoering Nu voor Later richt zich uitsluitend op de specifieke doelgroep met ernstige psychische problemen. Daarom wordt de maatregel, het bewind, altijd ingesteld op grond van de psychische (en/of lichamelijke) toestand. Ook al is er sprake van schulden of van verkwisting, de onderliggende oorzaak is de psychische toestand en geeft daarmee toegang tot het bewind van Stichting Bewindvoering Nu voor Later. Dit geldt ook voor situaties waarbij sprake is van een combinatie met drugsgebruik. De onderliggende psychische situatie is dus bepalend.

Onafhankelijke, professionele bewindvoerder

Het is voor de één heel prettig om als bewindvoerder iemand in de directe omgeving aan te wijzen. Maar soms kan dit niet of is het misschien zelfs beter om daar iemand voor te vragen die niet emotioneel betrokken is. In dat geval kunnen wij helpen. Kenmerkend is dat wij werken met bewindvoerders die de benodigde kennis en ervaring hebben met het begeleiden van mensen met psychische problemen en het beheren van hun financiën.

Geen zorgen meer hebben over de financiën, biedt de cliënt/rechthebbende (al dan niet met naaste of hulpverlener) de rust om zich te richten op andere levensgebieden, zoals wonen, huishouden, opleiding, werk of dagbesteding en bevordert hiermee het algemeen welzijn.

 

Wij werken vanuit het besef dat een optimale samenwerking tussen de betrokkene, diens omgeving en de hulpverlener leidt tot de beste vooruitzichten – zowel in medisch als maatschappelijk opzicht.

Onze ervaring
Al 30 jaar verlenen onze zeer gespecialiseerde bewindvoerders financiële zorgverlening aan mensen met langdurige psychische problemen, zoals psychosegevoeligheid