Kosten bewindvoering

Stichting Bewindvoering Nu voor Later biedt diensten aan op het gebied van beschermingswind. De kosten voor deze bewindvoering worden jaarlijkse door de overheid vastgesteld.

Wat kost bewindvoering?

De maandelijkse bijdrage is door de overheid vastgesteld op € 91,98 ex btw (geldt 2018) Dit bedrag is niet-inkomensafhankelijk en geldt voor elke cliënt. Afhankelijk van het inkomen (en het vermogen) kunnen de kosten voor bewindvoering eventueel door de gemeente worden vergoed via de ‘bijzondere bijstand’. De kosten van een intake zijn € 519,40 ex btw.

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand wordt betaald door de gemeente voor een inwoner die bijzondere kosten niet kan betalen. Je moet dan wel voldoen aan enkele voorwaarden om recht te hebben op deze aanvullende regeling.

Kan ik de kosten voor bewindvoering indienen via de bijzondere bijstand?

Ja, indien je voldoet aan de eisen voor bijzondere bijstand, kan je de kosten van de bewindvoering indienen.

Welke bedrag voor bewindvoering kan ik indienen?

Indien je bijzondere bijstand aanvraagt, dan kan je het bedrag van € 91,98 (ex btw) per maand opgeven, plus de eenmalige kosten van de intake. De bewindvoerder doet een dergelijke aanvraag voor de rechthebbende.

Hoe en waar kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Meestal regelt de bewindvoerder de aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente van je woonplaats.

Kosten testamentaire bewindvoering

Voor de begeleiding van de aanvraag voor testamentaire bewindvoering vragen wij eenmalig een bedrag van € 200,00 (ex btw).

Nadat het testament is opengevallen bedragen de jaarlijkse beheerkosten 1% van het vermogen aan het eind van elk jaar, tenzij de rechthebbende ook onder Kantonbewind staat. In dat geval gelden afzonderlijke afspraken.

 Hoe kan ik betalen?

De Stichting Bewindvoering Nu voor Later voert de (financiële) administratie van haar cliënten in eigen beheer. Dit geldt voor zowel de maandelijkse bijdragen als voor het betalen van eenmalige nota’s. De bewindvoerder regelt de betalingsopdrachten.

Ik heb een vraag over een betaling

Indien er vragen zijn over een betaling, dan kan je hiervoor contact opnemen met de Stichting Bewindvoering Nu voor Later via de bewindvoerder.