Organisatie

Bestuur beide stichtingen

Het bestuur heeft zich vanaf 1990 ontwikkeld van een actief meewerkend bestuur tot een betrokken actief meedenkend én adviserend bestuur voor beide stichtingen. De leden zitten in beide besturen.

Het bestuur voldoet aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht. Het schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid. Het gaat om toezicht houden en klankbord zijn voor kantoor met gepaste distantie en persoonlijke betrokkenheid.

Samenstelling bestuur

Ankie Lubbers (voorzitter)
Else Leih (secretaris)
Ralph van Daalen (penningmeester)
Fred Steenwinkel (algemeen bestuurslid)
Liesbeth Koning (algemeen bestuurslid)

Kantoor

Jacqueline Leppers, bewindvoerder
Arnoud Stam, bewindvoerder
Myreille Groenendijk, assistent-bewindvoerder
Johan Adegeest, administratief medewerker

Adres en gegevens

Oude Rijn 44B
2312 HG Leiden
T 071-514468811
E info@nuvoorlater.com
W www.nuvoorlater.com

Stichting Nu voor Later
Kamer van Koophandel: 41131946
SBI-code: 889922 (sector specifiek maatschappelijk werk)
Bank: NL88RABO 0381 8456 64

Stichting Bewindvoering Nu voor later
Kamer van Koophandel: 41133839
Bank: NL17RABO 0159 0989 55