Organisatie

Bestuur beide stichtingen

Het bestuur heeft zich vanaf 1990 ontwikkeld van een actief meewerkend bestuur tot een betrokken actief meedenkend én adviserend bestuur voor beide stichtingen. De leden zitten in beide besturen.

Het bestuur voldoet aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht. Het schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid. Het gaat om toezicht houden en klankbord zijn voor kantoor met gepaste distantie en persoonlijke betrokkenheid.

Samenstelling bestuur

Ankie Lubbers (voorzitter)
Else Leih (secretaris)
Ralph van Daalen (penningmeester)
Fred Steenwinkel (algemeen bestuurslid)

Kantoor

Lisette van Doorne , bewindvoerder en directeur
Jacqueline Leppers, bewindvoerder
Wilma Steenhuis, bewindvoerder
Johan Adegeest
Christine Dolde

Adres en gegevens

Oude Rijn 44B
2312 HG Leiden
T 071-514468811
E info@nuvoorlater.com
W www.nuvoorlater.com

Stichting Nu voor Later
Kamer van Koophandel: 41131946
SBI-code: 889922 (sector specifiek maatschappelijk werk)
Bank: NL88RABO 0381 8456 64

Stichting Bewindvoering Nu voor later
Kamer van Koophandel: 41133839
Bank: NL17RABO 0159 0989 55