Stichting bewindsvoering Nu voor Later

Buitengewoon bewind

Stichting Bewindvoering Nu voor later onderscheidt zich van andere bewindvoerderskantoren door expert te zijn op het gebied van het verlenen van bewind aan mensen met ernstige psychische problemen, in het bijzonder psychosegevoeligheid. Het gaat om een specifieke groep met specifieke problemen; de meest kwetsbare groep in onze samenleving.

Bij ons gaat het bewind verder dan het verlenen van een dienst: het gaat om het leveren van zorg voor hen die niet, al dan niet tijdelijk, in staat zijn zich op financieel gebied volwaardig in de maatschappij te handhaven.

Vaak is het omgaan met geld een probleem en een grote zorg voor deze mensen en hun omgeving, zoals ouders. Dit leidt ook vaak tot onderlinge spanningen. Dat is heel vervelend, want het onderhouden van een relatie met mensen met een chronische psychische stoornis, is al intensief en belastend genoeg. Van alle groepen mantelzorgers zijn de naasten van onze doelgroep het meest overbelast.

Wij zijn er ook voor u

  • Bent u een mantelzorger: wij kunnen helpen met zowel het aanvragen als uitvoeren van beschermingsbewind. Hetzelfde geldt voor het regelen en uitvoeren van testamentair bewind.
  • Bent u een professional: zorgverleners (GGZ) en gemeenten kunnen ook een beroep doen op ons vanwege onze specifieke deskundigheid.

Buitengewoon ervaringsdeskundige bewindvoerders

De bewindvoerders van Stichting Bewindvoering Nu voor Later houden alle ontwikkelingen bij in de zorg, zoals zorgstandaarden, generieke modules GGZ, wetgeving rondom drang en dwang, mentorschap, curatorschap, woonvormen, erfrecht etc.

Meer weten?

Neem contact met ons via het contactformulier, wij bellen u dan terug.