Bestuur

Samenstelling bestuur
Stichting Bewindvoering Nu voor Later
Stichting Nu voor Later

mevrouw Herma Geboers (voorzitter)
(secretaris: vacature)
de heer Roel Knol (penningmeester)
de heer Jurriën Kemmink

adviseur testamentairbewind: de heer  Gosse Offringa

Kantooradres
mevrouw Wilma Steenhuis (officemanager)
Oude Rijn 44 B
2312 HG Leiden
Tel 071 514 6811
e-mail: info@nuvoorlater.com