Bestuur

Samenstelling bestuur
Stichting Bewindvoering Nu voor Later
Stichting Nu voor Later

mevrouw Ankie Lubbers (voorzitter)
de heer Erik Beckers (secretaris)
de heer Ralph van Daalen (penningmeester)
de heer Fred Steenwinkel (algemeen bestuurslid)

Kantooradres
mevrouw Lisette van Doorne (Directeur)
Oude Rijn 44 B
2312 HG Leiden
Tel 071 514 6811
e-mail: info@nuvoorlater.com