Bestuur

Samenstelling bestuur
Stichting Bewindvoering Nu voor Later
Stichting Nu voor Later

mevrouw Herma Geboers (voorzitter)
de heer Erik Beckers (secretaris)
de heer Ralph van Daalen (penningmeester)
de heer Jurriën Kemmink

adviseur testamentairbewind: de heer Gosse Offringa

Kantooradres
mevrouw Lisette van Doorne (chef de bureau)
Oude Rijn 44 B
2312 HG Leiden
Tel 071 514 6811
e-mail: info@nuvoorlater.com