Testamentair bewind bij Stichting Bewindvoering Nu voor Later

Stichting Bewindvoering Nu voor Later werkt met bewindvoerders die de benodigde kennis en ervaring hebben met het begeleiden van mensen met ernstige psychische problemen -zoals psychosegevoeligheid- en het beheren van hun erfdeel.

Wij kunnen vooraf helpen met het indienen van de aanvraag bij de notaris en uiteindelijk -bij het openvallen van het testament na overlijden- ook de daadwerkelijke bewindvoering op ons nemen.

Bij het opmaken van een testament, is het goed om te beseffen dat testamentair bewind niet alleen helpt om het kwetsbare kind te beschermen, maar óók rust brengt voor de broers en zussen vanwege de complexe en vaak verziekte familiedynamiek. Ter voorbereiding op een bezoek bij de notaris, kunnen wij vooraf samen kijken naar de mogelijkheden en wensen.

Onze ervaring
Al meer dan 30 jaar doen wij onze naam eer aan door u met zeer specialistische kennis en ervaring bij te staan in de zorgen voor morgen.

Notarissen zijn zich over het algemeen niet bewust van wat psychosegevoeligheid doet binnen een gezin en daarbuiten. Zaken kunnen financieel heel voordelig zijn geregeld, maar enorm veel praktische problemen opleveren als je er straks niet meer bent. Als ouders precies weten wat zij wel en niet willen en wat kan, geeft dit rust en houvast in het gesprek met de notaris.