Afscheid Lisette van Doorne als directeur-bewindvoerder

Na overleg met het bestuur van de Stichting Bewindvoering Nu voor Later en op verzoek van Lisette van Doorne vindt u hieronder haar persoonlijke bericht.


“Na negen jaar met grote toewijding te hebben gewerkt bij Stichting Bewindvoering Nu voor Later heb ik besloten eind december van dit jaar te stoppen als directeur- bewindvoerder.

Bijna een jaar geleden ben ik uitgevallen. Het was een moeilijk moment, omdat ik vol ideeën zat om de stichting in het licht te zetten in het jubileumjaar. Het feestelijke jaar is daarmee volkomen aan mij voorbijgegaan. Hoe jammer en verdrietig dit ook is, deze afstand gaf mij persoonlijk ook inzicht.

Zoals iedereen weet is mijn levenswandel voor een belangrijk deel bepaald door wat ik thuis heb meegemaakt als ‘zus van’ en ‘kind van’. Voor andere lotgenoten beteken ik veel door actief te zijn als vrijwilliger bij Ypsilon en als werknemer bij Stichting Bewindvoering Nu voor Later. Thuis, als vrijwilliger voor Ypsilon en in mijn werk bij Nu voor Later heb ik te maken met de zwaarte van de zorg voor de kwetsbare groep mensen met psychosegevoeligheid die vaak zorgmijdend zijn. Al langere tijd leeft daarom in mij de behoefte om naast mijn inzet voor lotgenoten ook tijd te hebben voor frivoler werk en een andere vrijetijdsbesteding.

Ik zal mijn collega’s, de betrokken vrijwilligers, cliënten, naastbetrokkenen en samenwerkingspartners missen. Het elkaar aanvullen, de humor, betrokkenheid, creativiteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid maken dat het fijn is om op het kantoor in Leiden samen te werken. De tomeloze inzet en toewijding van alle betrokkenen voor onze bijzondere missie brengt waardevol en uniek werk voort, waar de cliënten wel bij varen.

Tot slot bedank ik het bestuur dat ze alle medewerking verlenen aan een goed afscheid. Met heel mijn hart wens ik Stichting Nu voor later en stichting Bewindvoering Nu voor Later een mooie toekomst toe.”

Lisette van Doorne
November 2023