Stichting Bewindvoering Nu voor later

Historie

Stichting Bewindvoering Nu voor Later is in 1993 om praktische redenen voortgekomen uit Stichting Nu voor Later. Deze stichting is opgericht om zonder winstoogmerk daadwerkelijk de bewindvoering te regelen… en dat doen we nog steeds. Door de financiële zorg uit handen te nemen kunnen rechthebbenden in rust aandacht besteden aan hun herstel op andere levensgebieden.

De opzet bij het oprichten van deze tweede stichting was dat lotgenoten, bekend met bovenstaande ziekte en problematiek, voor elkaar zouden optreden; ouders namen de financiële zorg van elkaars kind over om zo de ouder-kind relatie niet onder druk te zetten. Er waren daarbij ook ouders die meer kinderen onder hun hoede namen. Zo beheerden in de eerste 20 jaar vrijwilligers c.q. gemachtigden van de stichting de financiële zaken van elkaars kinderen onder coördinatie van het bestuur. Het werkgebied was heel Nederland. In 2010 is vervolgens een centraal kantoor te Leiden ingericht. In 2011 is de stichting volledig zelfstandig, los van Vereniging Ypsilon, verder gegaan.

Professionalisering

Aan het werken met vrijwilligers kwam een eind toen de overheid in 2014 de kwaliteitseisen waaraan bewindvoerders(kantoren) dienden te voldoen, aanzienlijk aanscherpten. De meeste vrijwilligers konden of wilden – wegens hoge leeftijd- niet voldoen aan de opleidingseisen. Meer dan 100 dossiers zijn in korte tijd overgebracht naar het kantoor te Leiden en gedigitaliseerd.

 

Het dossierinhoudelijk werk doen onze professionele bewindvoerders. Er zijn nog wel enkele vrijwilligers – vaak ook veteranen van Ypsilon- die cliënten bijstaan met praktische zaken.

Kwaliteit

Eens per jaar worden wij door een accountant geauditeerd, zodat wij blijven voldoen aan de gestelde kwaliteits- en opleidingseisen. Deze audit vindt plaats op zowel de interne bedrijfsvoering als op dossierniveau. Zo kunnen wij ook blijven voldoen aan de hoge standaarden die nodig zijn voor het lidmaatschap van de Horus: de branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders.

Organisatie

Stichting Bewindvoering Nu voor Later is de werkgever van alle medewerkers en vrijwilligers. Op ons kantoor te Leiden werkt een klein team van betaalde krachten. Het team bestaat uit drie bewindvoerders en twee medewerkers voor de administratie en secretariaat. Zij voeren de taken uit voor de beide stichtingen.