Statuten

De dienstverlening van ‘Nu voor Later’ is ondergebracht in twee verschillende stichtingen. Onderstaand een korte toelichting op de functies van deze stichtingen én hun statuten.

Nu voor Later, Stichting

Deze stichting heeft de ANBI-status, waardoor donaties, legaten en giften  fiscaal aftrekbaar zijn. Het doel is van deze stichting is om deze gelden in te zetten voor het geven van voorlichting in de vorm van brochures en het onderh0uden van de website. Daarnaast worden vanuit deze stichting de opleidingen gefinancierd.

Bewindvoering Nu voor Later, Stichting

Deze stichting organiseert, de daadwerkelijke uitvoering van de bewindvoering. De inkomsten bestaan voornamelijk uit de bijdragen van gerechtigden. Deze gelden worden ingezet voor de gerelateerde kosten van de bewindvoering zelf:

  • kantoor- en organisatiekosten
  • reiskosten en de lokale kosten van de vrijwilligers.

Klik hier voor de meest recente wijzigingen van de Gewijzigde statuten Nu voor Later Bewind