Stichting Bewindvoering Nu voor Later

De medewerkers van het bureau in Leiden zijn in dienst van Stichting Bewindvoering Nu voor Later. Dit onderstreept dat het bureau in Leiden zonder winstoogmerk werkt. De stichting is 30 jaar geleden ontstaan op initiatief van leden van de vereniging Ypsilon: een vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

De medewerkers van het bureau in Leiden bieden advies en informatie over de wetten en voorzieningen waarmee partners, ouders en andere verwanten van mensen met psychosegevoeligheid zoals schizofrenie te maken kunnen krijgen. Naast informatie bieden zij ook praktische en financiële hulp bij de uitvoer van regels op het gebied van:

  • Sociale voorzieningen en gezondheidszorg
  • Huurzaken
  • Strafzaken
  • Financiële problemen.

Deze hulp kan op elk gewenst moment worden aangevraagd door de cliënt, door de behandelend arts of door de direct familieleden, waarna eventueel een aanvraag tot bewindvoering bij de kantonrechter kan worden ingediend.

De deskundig opgeleide professionele medewerkers van het bureau in Leiden werken voornamelijk als bewindvoerder, maar zonder winstoogmerk en wetend waar iemand met psychosegevoelig behoefte aan heeft: een belangrijke basis voor het leggen van een goed persoonlijk contact met de cliënt.