De bewindvoerders en ondersteuners van Nu voor Later kregen als dank voor hun inzet een fantastische blijk van waardering van een ouder. Onze stichting treedt vol hartstocht en zonder winstoogmerk op als bewindvoerder voor mensen die als gevolg van een verhoogde psychosegevoeligheid minder goed in staat...