• “Bij het opruimen van de administratie van mijn ouders tref ik een voorlichtingsboekje aan van Stichting Nu voor Later uit de jaren-90. Mijn ouders hadden toen zorgen over hun zoon, mijn broer.

  • Graag nodigt Ypsilon haar leden en andere belangstellenden uit voor een bijeenkomst over beschermingsbewind en testamentair bewind. Stichting Nu voor Later is uitgenodigd om deze avond te verzorgen. M

  • Ypsilon en Kompassie nodigen u van harte uit voor de Psysalon op 14 november 2022: een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun partners, familie en iedereen die zich betrok

  • Jaarlijks moeten bewijzen dat je zorg nodig hebt bij een levenslange aandoening, is straks niet meer nodig als het aan minister Conny Helder ligt. Nu komt het voor dat mensen waarvan vast is gesteld d

  • Stichting Nu voor Later begeleidt op 31 maart een ontmoetingsavond voor familie en naasten van mensen met iemand in hun directe omgeving die psychische- en/ of verslavingsproblemen heeft. Deze bijeenk

  • Op dinsdagavond 19 april verzorgt Stichting Nu voor Later op uitnodiging van Ypsilon een informatieve bijeenkomst in Amsterdam. Het thema is `zorgen voor morgen’. Op deze avond geven wij informatie ov

  • Nu voor Later nodigt u graag uit voor een gratis kennissessie die wordt verzorgd door onze partner Ypsilon. Interesse om deel te nemen?  >>>                                           ...

  • Jan Zandijk doet in zijn column een oproep: ‘Hoe beleef jij, man, het als jouw lieve naaste psychosegevoelig is geworden?              Mijn vader is twaalf jaar geleden overleden en kan ons niet meer

  • De bewindvoerders en ondersteuners van Nu voor Later kregen als dank voor hun inzet een fantastische blijk van waardering van een ouder. Onze stichting treedt vol hartstocht en zonder winstoogmerk op

  • Het heeft Zijne Majesteit behaagd… een zin die voor een ieder bijzonder is om te horen. En dit overkwam Rien Brekelmans en zijn vrouw Corry.   Rien was tot voor kort (zeer) actief als bewindvoerd